וריאציה - קטלוג פרזולים

קט ל ו ג פ ר ז ו ל י ם

New Col lection גימור: פליז גימור: פליז דגם 139B דגם 133B 2 * קיימות בארבעה גימורים שונים

ת ו כ ן ע נ י י נ י ם ידיות פתיחה 4-13 14-37 38-43 44-45 46-47 ידיות משיכה נוקשים ואביזרים ספי אטימה חלונות נפתחים קטלוג פרזולים www.variatsia.co.i l ג י מ ו ר י ם ייתכנו הבדלים בגימורי המוצרים באותה הגדרה. שחור C סאטן A פליז B זהב G זהב מט YG 3

דגם 106C דגם 106S דגם 106YG דגם 106B דגם 1122C דגם 1122YG גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי שחור סאטן/מוברש זהב מט פליז שחור זהב מט New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection 4

דגם 133YG דגם 133B דגם 1122S דגם 133S דגם 1122B גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי סאטן/מוברש סאטן/מוברש שחור זהב מט פליז פליז דגם 133C New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection 5

ידיות פתיחה קטלוג פרזולים דגם 135C דגם 135YG דגם 701C גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: שחור זהב מט לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי New Col lection New Col lection מ״מ 1500 www.variatsia.co.i l 6

דגם 107C דגם 135S דגם 107S דגם 107YG דגם 135B דגם 107B גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: סאטן/מוברש סאטן/מוברש שחור פליז פליז זהב מט לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection 7

דגם 104C דגם 104S דגם 104YG דגם 104B דגם 126B דגם 128 גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי שחור סאטן/מוברש זהב מט פליז פליז פליז/שחור New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection 8

דגם 139YG דגם 139B דגם 126S דגם 139S דגם 127 גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי סאטן/מוברש סאטן/מוברש שחור זהב מט פליז פליז שחור דגם 139C New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection 9

10 46,47 * חלון נפתח - ראה פירוט בעמוד

דגם 111G דגם 108B דגם 111B גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי פליז סאטן/מוברש זהב מבריק זהב מבריק דגם 108S דגם 108G פליז דגם 111S סאטן/מוברש New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection 11

דגם 125C דגם 125S גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי סאטן/מוברש סאטן/מוברש שחור זהב מבריק/זהב מט נעה/קבועה נעה/קבועה נעה/קבועה נעה/קבועה דגם 1121S דגם 1121G דגם 1121C דגם 1121B פליז שחור New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection 12

דגם IND-C דגם 121C דגם 121S דגם 121B גימור: גימור: גימור: גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי לדלתות בטחון/פלדה לדלתות עץ צילינדר/תפוס-פנוי שחור שחור סאטן/מוברש נעה/קבועה נעה/קבועה נעה/קבועה נעה/קבועה נעה/קבועה פליז דגם 1123C שחור New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection New Col lection גימור: פעמון פליז/מעמד ברזל דגם 607 13

פליזגימור: ניקל סאטן גימור: שחורגימור: אורך במ״מ אורך במ״מ אורך במ״מ 98 290 450 600 800 1200 98 290 450 600 800 1200 70 270 - 193 360 510 710 1100 - 193 360 510 710 1100 - 193 מרכז חורים מרכז חורים מרכז חורים דגם 506 דגם 507B דגם 507C קיים גם בחיבור רוזטה 14

זהב מבריק גימור: סאטן מוברשגימור: אורך במ״מ אורך במ״מ אורך במ״מ 98 290 450 98 290 450 600 800 1000 98 290 450 600 800 1000 - 193 360 - 193 360 510 710 910 - 193 360 510 710 910 מרכז חורים מרכז חורים מרכז חורים סאטן מוברשגימור: דגם 507G דגם 507S דגם 507S 15

שחורגימור: סאטןגימור: דגם 737C 737S New Col lection אורך מ״מ 1000 ימין/שמאל 737S בתמונה ידית בגימור סאטן מוברש 16

זהב מט גימור: סאטן מוברשגימור: סאטן מוברשגימור: SS304 40/15 חומר גלם: SS304 40/15 חומר גלם: SS304 40/15 חומר גלם: New Col lection דגם 712STR אורך במ״מ 800 1000 1200 1500 600 800 900 1200 מרכז חורים דגם 712PR אורך במ״מ 800 600 מרכז חורים דגם 712YG אורך במ״מ 1000 1200 1500 800 900 1200 מרכז חורים 17

סאטן מוברשגימור: פליזגימור: סאטן חריטה שחורהגימור: SS304 40/8 חומר גלם: SS304 40/15 חומר גלם: SS304 40/8 חומר גלם: דגם 712BLACK דגם 712PR-BLACK דגם 712B אורך במ״מ אורך במ״מ אורך במ״מ 800 1200 800 800 1000 1200 1500 600 900 600 600 800 900 1200 מרכז חורים מרכז חורים מרכז חורים 18

דגם HI-TECH ימין/שמאל New Col lection סאטן מוברשגימור: שחור/לבןשילוב: כולל מגן צילינדר 19

דגם 753 דגם 754 דגם 755 אורך במ״מ אורך במ״מ אורך במ״מ 800 1000 1200 1500 1800 800 1000 1200 1500 1800 800 1000 1200 1500 1800 מרכז חורים מרכז חורים מרכז חורים מתכוונן מתכוונן מתכוונן שחור סאטןגימור: שחורגימור: שחור פליזגימור: 20

אורך במ״מ אורך במ״מ אורך במ״מ 450 1000 1500 1800 450 1000 1500 1800 450 1000 1500 1800 300 800 1200 1500 425 975 1475 1775 425 975 1475 1775 מרכז חורים מרכז חורים מרכז חורים שחור בשילוב פליזגימור: שחור בשילוב פליזגימור: שחור בשילוב פליזגימור: דגם 756 דגם 750 21 דגם 757

קטלוג פרזולים ידיות משיכה n e w c o l l e c t i o n אורך במ״מ 450 1000 360 860 מרכז חורים דגם 714B פליזגימור: 22 46,47 * חלון נפתח - ראה פירוט בעמוד

אורך במ״מ אורך במ״מ אורך במ״מ 98 333 450 1000 98 333 450 1000 1200 1500 1800 98 333 450 1000 - 193 310 860 - 193 310 860 1060 1360 1660 - 193 310 860 מרכז חורים מרכז חורים מרכז חורים דגם 713S דגם 713B דגם 713G זהב מבריק/מט גימור: פליזגימור: סאטן מוברשגימור: 23

אורך במ״מ 450 1000 1500 300 800 1200 מרכז חורים דגם AT דגם 813NS ניקל סאטן גימור: שחורגימור: לפי מידה מטר 3.30 עד n e w c o l l e c t i o n 24

אורך במ״מ אורך במ״מ 450 600 800 1000 1200 1500 1800 450 600 800 1000 1200 1500 1800 300 400 600 800 900 1200 1200 300 400 600 800 900 1200 1200 מרכז חורים מרכז חורים דגם 760S דגם 760C 25

אורך במ״מ 450 800 1200 1500 425 775 1175 1475 מרכז חורים דגם 815S דגם 708C דגם 708C סאטןגימור: שחור/צבע לפי דרישהגימור: 26

אורך במ״מ אורך במ״מ אורך במ״מ 450 800 1200 1500 450 800 450 800 425 775 1175 1475 395 745 395 745 מרכז חורים מרכז חורים מרכז חורים דגם 815B דגם 763S דגם 763B פליזגימור: סאטן בשילוב שחורגימור: פליז בשילוב שחורגימור: 27

דגם 810B דגם 810W עץ גימור: בשילוב סאטן פליזגימור: אורך במ״מ אורך במ״מ 800 450 800 1000 1200 600 300 600 800 900 מרכז חורים מרכז חורים דגם 810NS סאטן ניקל גימור: אורך במ״מ 450 600 800 1200 1500 300 400 600 900 1200 מרכז חורים 28

דגם 810C דגם 810S דגם 810G זהב מבריק/זהב מט גימור: סאטןגימור: שחורגימור: אורך במ״מ אורך במ״מ אורך במ״מ 450 1000 450 600 800 1200 1500 1800 450 600 800 1000 1200 1500 300 800 300 400 600 900 1200 1300 300 400 600 800 900 1200 מרכז חורים מרכז חורים מרכז חורים 29

דגם 710 דגם 710C דגם 711 אורך במ״מ 800 600 מרכז חורים אורך במ״מ אורך במ״מ 1000 1300 1500 1000 1300 1500 800 1000 1200 800 1000 1200 מרכז חורים מרכז חורים 30 סאטן מוברשגימור: ניקל סאטן גימור: שחורגימור:

דגם 814S דגם 817NS דגם 816NS אורך במ״מ 1000 800 מרכז חורים אורך במ״מ אורך במ״מ 1000 1500 1000 1500 800 1200 800 1200 מרכז חורים מרכז חורים 31 סאטן מוברשגימור: ניקל סאטן גימור: ניקל סאטן גימור:

דגם 705C דגם 705B דגם 502 שחורגימור: פליזגימור: שחורגימור: אורך במ״מ אורך במ״מ 450 800 1000 1200 1500 1800 450 800 1000 1200 מתכוונן מתכוונן מרכז חורים מרכז חורים אורך במ״מ 600 1000 250 500 מרכז חורים 32

דגם BAR דגם ZG דגם 807 שחורגימור: ניקל סאטן גימור: שחורגימור: אורך במ״מ 450 800 1000 1200 מתכוונן מרכז חורים * בהזמנה מיוחדת * אורך מטר 33 New Col lection

34 השמים הם הגבול והדרך דרך ארץ עיצוב יצירתי לפי דרישה

דגם 735C דגם 759S דגם 759Black סאטןגימור: שחור בשילוב פליזגימור: שחורגימור: אורך במ״מ אורך במ״מ אורך במ״מ 450 800 1200 450 800 1200 450 800 1200 430 780 1180 430 780 1180 430 780 1180 מרכז חורים מרכז חורים מרכז חורים 35

דגם 758C דגם 758S דגם 759B פליזגימור: סאטןגימור: שחורגימור: אורך במ״מ אורך במ״מ 450 1000 1500 1800 450 1000 1500 1800 410 960 1460 1760 410 960 1460 1760 מרכז חורים מרכז חורים אורך במ״מ 450 800 1200 430 780 1180 מרכז חורים 36

37

דגם G דגם B דגם C דגם S גימור: גימור: גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: תפוס פנוי תפוס פנוי תפוס פנוי תפוס פנוי רוזטות: רוזטות: לדלתות עץ/צילינדר תפוס-פנוי לדלתות עץ/צילינדר תפוס-פנוי לדלתות עץ/צילינדר תפוס-פנוי לדלתות עץ/צילינדר תפוס-פנוי זהב סאטן פליז שחור אורך במ״מ 450 800 1000 1200 300 600 800 900 מרכז חורים דגם 736C שחורגימור: 38

דגם C דגם S דגם B דגם G גימור: גימור: גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: רוזטת צילינדר רוזטת צילינדר רוזטת צילינדר רוזטת צילינדר רוזטות: רוזטות: לדלתות עץ/צילינדר תפוס-פנוי לדלתות עץ/צילינדר תפוס-פנוי לדלתות עץ/צילינדר תפוס-פנוי לדלתות עץ/צילינדר תפוס-פנוי סאטן זהב פליז שחור אורך במ״מ 450 800 1000 1200 300 600 800 900 מרכז חורים דגם 736S סאטןגימור: 39

דגם G-CYP דגם S-CYP דגם B-CYP דגם C-CYP גימור: גימור: גימור: גימור: רוזטות: רוזטות: רוזטות: רוזטות: לדלתות בטחון/פלדה לדלתות בטחון/פלדה לדלתות בטחון/פלדה לדלתות בטחון/פלדה זהב סאטן פליז שחור מגן צילינדר אומנויות מגן צילינדר אומנויות מגן צילינדר אומנויות מגן צילינדר אומנויות ידית לשער ידית לשער שחור לבן 40

דגם 526A דגם 534/4 דגם 526B דגם 536 דגם 526C דגם 542S מושחרגימור: סאטן מוברשגימור: פליזגימור: סאטן מוברש/שחורגימור: סאטן מוברשגימור: שחורגימור: 41

דגם 610 בולמים כפתור קישוט כפתור חיזוק דגם 614 דגם 676B דגם 677B דגם 676S דגם 677S מושחרגימור: ניקל/פליז טבעי גימור: מ״מ 16 קוטר מ״מ 20 קוטר מ״מ 25 קוטר 42

נוקשנים ואביזרים לדלתות דגם 609S דגם 613S דגם 609B דגם 613B דגם 610B דגם 613G סאטן מוברשגימור: סאטן מוברשגימור: פליזגימור: פליזגימור: זהב מבריק גימור: פליזגימור: 43

ספי אטימה לדלתות סף עם כתפיים מ״מ 12 טווח תנועה מ״מ 16 טווח תנועה קטלוג פרזולים דגם Rain Stop 54-DB מתאים לבידוד אקוסטי 900 1050 1200 1250 1350 530 630 730 800 880 980 1080 1200 1335 405 505 605 675 755 855 955 1075 1210 685 855 1045 1055 1100 אורך אורך ניתן לחיתוך עד ניתן לחיתוך עד דגם Omega 44

סף ללא כתפיים מ״מ 20 טווח תנועה מ״מ 12 טווח תנועה 1200 1325 1450 1575 1765 1955 530 630 730 800 880 980 1080 1200 1335 405 505 605 675 755 855 955 1075 1210 1010 1135 1260 1385 1635 1760 אורך אורך ניתן לחיתוך עד ניתן לחיתוך עד דגם Isolporte דגם Pivot 45

48mm 80mm מידת פתח בדלת * חלון נפתח כולל סורג חיצוני ורשת פנימית סורג סורג + + מידת חוץ פרופיל חלון 46 חלונות נפתחים כולל סורג חיצוני, רשת פנימית וזכוכית חלבית/שקופה קטלוג פרזולים ליעד פנורמה AR-7016 RV ML יווני אלג׳יר קשת מידות: מידות: מידות: מידות: מידות: מידות: 368x748 190x748 368x1190 190x1190 368x1550 190x1550 368x748 190x748 368x928 190x928 368x1190 190x1190 368x748 190x748 368x928 190x928 380x1120 190x1120 368x748 368x748 500x1340 228x1340 500x1495 228x1495 380x1120 210x1120 500x1340 500x1495 380x1120 500x858 500x1340 500x1495 מידות: * לא מתאים להתקנה בחשיפה ישירה למים או גשם.

47 GAL GLR2P HOS-11 DN-AR לוטם צרפתי מידות: 380x1120 500x1340 500x1495 368x748 380x1120 368x1190 190x1120 190x1190 368x1190 190x1190 210x1220 500x1340 264x1340 500x1495 264x1495 400x1340 400x1495 500x1340 264x1340 500x1495 264x1340 450x1340 450x1495 מידות: מידות: מידות: מידות: מידות:

052-3867422 נייד. | 03-9387984 פקס. | 4586000 , מיקוד 104 ת.ד. | מושב ירחיב, ד.נ. השרון התיכון ליצרן הזכות לערוך שינויים/שיפורים במוצרים, ייתכנו הבדלים בגימורי המוצרים באותה הגדרה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח v a r i a t s i a . c o . i l א ת ר . | r a f c o h e n@b e z e q i n t . n e t מ י י ל . | 0 3 - 7 2 8 0 - 1 0 0 ט ל . v a r i a t s i a . c o . i l

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=